Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Pribeta

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pavilón B, Školská 26, Pribeta
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
103
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto sa obsadzuje v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II do 31. 08. 2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Pavilón B, Školská 26
94655 Pribeta
zspribeta.edupage.org
0911 229 743
Kontaktná osoba
Marek Elšík
0911 229 743