Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Materská škola, Gánovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Športová 203/10, Gánovce
Termín nástupu
22.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
21
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel, práca s počítačom súvisiaca s výkonom práce riaditeľa/-ľky materskej školy
Ďalšie požiadavky
- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy, znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
- zvládať prácu a jej organizáciu v kolektíve,
- ochota pracovať na všestrannom rozvoji materskej školy,
- pružne reagovať na podnety rodičov, rady školy, zriaďovateľa.

Viac informácií na úradnej tabuli obce: https://ganovce.sk/wp-content/uploads/Vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-funkciu-riaditela-riaditelky-MS-v-Ganovciach.pdf

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Športová 203/10
05801 Gánovce
0527742362
Kontaktná osoba
Mgr. Michal Materný, starosta
+421907 992 141