Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Základná škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.8.2022
Rozsah úväzku
80% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
610
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie PC, internet, e-mail, excel, word, PP, bezproblémový kontakt v on-line prostredí
Vzdelanie
Najmenej stredoškolské s maturitou, pedagogický smer,
resp. vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Kontaktovaní budú len uchádzači spĺňajúci podmienku vzdelania na ponúkanú pozíciu. V prípade záujmu zašlite e-mailom motivačný list, štrukturovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47
98401 Lučenec
https://zsvajanlc.edupage.org/
0474333794
Kontaktná osoba
Jana Kamenská
0474512691