Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Bratislava-Dúbravka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Beňovského 1, Bratislava-Dúbravka
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
405
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Beňovského 1
84101 Bratislava-Dúbravka
www.zsbenba.edupage.org
64365900
Kontaktná osoba
Pavol Andrejčák
0910767146