Predmet

Školník

Základná škola s materskou školou, Báhoň

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. 1. mája 3, Báhoň
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
350
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
manuálne zručnosti (vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov, čiastočné murársne, maliarske a natieračske činnosti), záhradnícke práce (starostlivosť o vonkajšiu zeleň, kosenie trávy...), udržiavanie čistoty a poriadku v celom areáli školy (vrátane športového areálu), v zimných mesiacoch odstraňovanie snehu a ľadu z príjazdovej kominkácie
- samostatnosť, zodpovednosť a flexibilita

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Ul. 1. mája 3
90084 Báhoň
www.zsbahon.edupage.org
0336455222
Kontaktná osoba
Veronika Danková
0903935367