Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Šaľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bernolákova 1, Šaľa
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
112
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude určený v súlade s platným predpisom.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Bernolákova 1
92705 Šaľa
zsbernolakovasala.edupage.org
0317702186
Kontaktná osoba
Mgr. Simona Takácsová
0317702186