Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa , Bratislava - mestská časť Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava - mestská časť Petržalka
Aprobácia
Aplikovaná informatika, Informatika
Termín nástupu
17.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Platové podmienky sú však vždy výsledkom dohody.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
(nezoradené): Tinkercad, Gimp, Video editor, Excel, Scratch, Python
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Rozbiehame novú strednú školu - Lýceum C.S.Lewisa - postavenú na troch pilieroch: podnikavosť, digital, character .

Do nášho zatiaľ malého tímu hľadáme zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu alebo kolegyňu na POLOVIČNÝ úväzok.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PRACOVNEJ PONUKE:
- Pozícia je vhodná pre absolventa.
- Uvítame akékoľvek skúsenosti s mládežou, aj formou práce v skautingu, vedúcich v detských a mládežníckych táboroch, CVČ a podobne.
- Pedagogická prax môže byť výhodou.

O ČO NÁM IDE:
Hľadáme nových členov tímu, ktorých láka prostredie, ktoré sa tvorí a chcú byť súčasťou novovznikajúceho projektu. Naše nastavenie je agilné, budeme veľa skúšať, vyhodnocovať aj meniť a budeme sa spolu medzi predmetmi veľa zlaďovať.
Preto hľadáme kolegov, ktorí dokážu pracovať v tíme a zdieľať svoju múdrosť aj otázky otvorene s ostatnými kolegami v rámci celej školy, chce porozumieť smerovaniu školy a tvorivo sa podieľať na napĺňaní vzdelávacích aj neformálnych obsahov.
Uvedomuje si, že výziev bude veľa, preto hľadáme človeka ochotného sa učiť a rásť spolu s nami.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI V RÁMCI FIXNEJ PRACOVNEJ DOBY PATRIA:
- Práca so študentami.
- Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula.
- Zlaďovanie sa s inými odbornými aj všeobecnovzdel. predmetmi (kolegami).
- Pravidelná účasť na poradách a interných školeniach.
- Účasť na rozvojovom programe pre nových učiteľov
- Pravidelné učiteľské povinnosti typu prestávkového dozoru, rodičovského stretnutia a pod.

BENEFITY POZÍCIE U NÁS:
Lýceum sa chce stať prostredím, v ktorého centre stojí študent.
Sme tím nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých sú naše školy postavené. Učíme v menších skupinách študentov a keďže vyrastáme pod krídlami Bilgymu, veľa čerpáme z know-how tých najlepších na Slovensku :)

Lýceum ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu. Ako na všetkých našich školách, aj u nás budeme podnecovať a podporovať pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu. Nových kolegov v prvom roku ich praxe na našich školách intenzívne sprevádzame. Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy.

ČO OČAKÁVAME OD VÁS?
Práca u nás preverí také Vaše osobnostné predpoklady akými sú odhodlanie, motivácia a nadšenie učiť Váš predmet, jeho dôkladné zvládanie a schopnosť využívať inovatívne metódy a formy vo výučbe. Nemenej dôležitá je chuť učiť sa a napredovať a najmä tvoriť spolu nové kurikulum.
Ďalšie schopnosti úspešných uchádzačov sú samostatnosť, zodpovednosť a flexibilita, schopnosť zvládať stresové situácie a tímovo spolupracovať. Dobrá komunikácia a vzťah k adolescentom by mala byť samozrejmosťou.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE
Ak sa chcete uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť Váš predmet/predmety na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu. Snažíme sa vybrať nielen najkompetentnejšieho kolegu ale aj človeka, ktorému bude rezonovať misia a hodnoty našej školy s jeho vlastnými hodnotami. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
https://lyceum.sk/
+421 908 877 496
Kontaktná osoba
Jano Horváth
+421 908 159 911