Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Dravce 220, Veľké Dravce 220

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
-, Veľké Dravce 220
Aprobácia
Chémia, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
81
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Word, OpenOffice
Vzdelanie
žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, doklad o štátnej skúške z maďarského jazyka
Ďalšie požiadavky
Termín nástupu: na dobu určitú 01.09.2022 do 31.08.2023 Termín pohovoru: 09.08.2022 Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady
- trpezlivosť
- vnútorná stabilita
- spoľahlivosť
- pamäť
- sebaovládanie
- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- sebaistota
- pozornosť
- praktické myslenie
- precíznosť (presnosť)
- komunikatívnosť
- iniciatívnosť
Oslovení budú výlučne vybraní záujemcovia spĺňajúci kvalifikačné požiadavky a odbornosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Dravce 220
-
98542 Veľké Dravce 220
zsmvelkedravce.edupage.org
0474373115, 0903799076
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Balážová
0903799076