Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Moskovská 2, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
612
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC na užívateľskej úrovni, Word, Microsoft Excel, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme do nášho pracovného kolektívnu zanieteného zamestnanca, ktorý sa stotožní s víziou školy, prijíma nové výzvy na svoj osobnostný rozvoj.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štrukturovaným životopisom zašlite na [email protected] do 12.08.2022. Po doručení Vás pozveme na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Moskovská 2
97404 Banská Bystrica
www.zsmoskovska.edupage.org
0484231834, 0903 657 550
Kontaktná osoba
Marta Melicherová
+421 0903 657 550