Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vajnorská 98/D, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, WIndovs, Excel, webové prehliadače, aplikácie (teams)
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Postup krokov ako aj ďalšie náležitosti nájdete na www.psychologickecentrum.sk v sekcii voľné pracovné miesta:) Tešíme sa na záujemcov/kyne.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Vajnorská 98/D
83104 Bratislava-Nové Mesto
www.psychologickecentrum.sk
44882396,0244882396
Kontaktná osoba
Jana Lednická
1421918663562