Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Dulov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dulov 71, Dulov
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
30
Platové podmienky
Funkčný plat v zmysle zákona 553/2002 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
-spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- ovládanie anglického jazyka a spôsobilosť na jeho výučbu výhodou
- trpezlivosť, spoľahlivosť, iniciatívnosť
- práca s PC
- vítaná pedagogická prax

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Dulov 71
01852 Dulov
www.zsdulov.edupage.org
0424471102
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Šamaj, starosta obce
0424471100