Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola, Dulov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dulov 71, Dulov
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
30
Platové podmienky
Funkčný plat v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Vzdelanie
V zmysle Prílohy č. 6 vyhlášky ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- ovládanie štátneho jazyka
- trpezlivosť, spoľahlivosť
- vítaná pedagogická prax
- zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Dulov 71
01852 Dulov
www.zsdulov.edupage.org
0424471102
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Šamaj, starosta obce
0424471100