Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Ďurkov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ďurkov 192, Ďurkov
Termín nástupu
24.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
167
Platové podmienky
Plat zamestnanca v zmysle zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné znalosti práce s počítačom, a práca s internetom
Vzdelanie
Odborná spôsobilosť v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch.
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania.
2. Štrukturovaný profesný životopis.
3. Doklady o nadobudnutom vzdelaní
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Od úspešného uchádzača pred uzavretím pracovného pomeru budeme požadovať:
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie že uchádzač požiadal o odpis z registra trestov nie staršie ako 3 mesiace

Doplňujúce informácie:
- pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ďurkov 192
04419 Ďurkov
www.zsdurkov.edupage.org
0556965286
Kontaktná osoba
Mgr. Ján Besterci
0918 589 442