Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola, Ďurkov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ďurkov 192, Ďurkov
Termín nástupu
24.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
167
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet
Vzdelanie
Odborná spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR SR č. 138/2019o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch,
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady :
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania.
2. Štrukturovaný životopis.
3. Doklady o nadobudnutom vzdelaní.
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Od úspešného uchádzača pred uzavretím pracovného pomeru budeme požadovať:
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.

Doplňujúce informácie:
Pracovný pomer na dobu určitú - do 31.08.2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ďurkov 192
04419 Ďurkov
www.zsdurkov.edupage.org
0556965286
Kontaktná osoba
Mgr. Ján Besterci
0918 589 442