Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kukučínova 23, Košice-Juh
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
281
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších : od 915 € mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania a počtu rokov praxe uchádzača.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft office - Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v súlade so zákonom č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
• ovládanie štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23
04012 Košice-Juh
www.sospsvke.edu.sk
0556855389
Kontaktná osoba
Ing. Miroslava Gulášová
0556855389