Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Želiezovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 1, Želiezovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
275
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Bežné užívateľské PC zručnosti, práca s EduPage, asc Agendou, internetom
Vzdelanie
Vzdelanie v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zamestnanie,
2. profesijný životopis,
3. diplom z vykonania štátnej skúšky v požadovanom odbore,
4. iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného rozvoja,
5. doklad preukazujúci ukončenie adaptačného vzdelávania (ak ho uchádzač má)
6. súhlas so spracovaním osobných údajov
7. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať aj odpis z registra trestov)
8. zdravotná spôsobilosť

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné poslať najneskôr do 15.08.2022 na adresu školy resp. na mailovú adresu: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Komenského 1
93701 Želiezovce
alapiskolazseliz.edupage.org
0367711124
Kontaktná osoba
Ing. Máté Anikó
0903532850