Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Materská škola, Slovinky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slovinky 591, Slovinky
Termín nástupu
22.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
43
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Internet,Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Profesionalita, odbornosť, pozitívny a priateľský vzťah k deťom, komunikatívnosť, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pedagogická prax najmenej 2 roky.
Požadované doklady: žiadosť s telefónnym a emailovým kontaktom, štrukturovaný životopis, fotokópia dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Slovinky 591
05340 Slovinky
www.msslovinky.sk
0534472657
Kontaktná osoba
Eva Lučanská
0915123996