Predmet

Hlavný kuchár / kuchárka

Gymnázium, SNP 1, Gelnica , Gelnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 1, Gelnica
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
154
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nie sú nutné
Vzdelanie
- Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár (výučný list)
- alebo min. zaučený kuchár s odbornou spôsobilosťou.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania (zdravotný preukaz) - predkladá sa až pred podpisom zmluvy.

Náplň práce:
- príprava a výdaj bežných druhov teplých jedál;
- dodržiavanie technologických postupov, receptúr, kvality, kvantity jedál;
- dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom (rozpis vzdelaní a zamestnaní),
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane OÚ č. 18/2018 Z. z. (vzor nájdete na https://gymgl.edupage.org/files/VolneMiesta/SUHLAS_OU.rtf).

Iné doplňujúce údaje:
Všetky potrebné dokumenty zašlite poštou alebo e-mailom na skola.gymgl(zavinac)gmail.com do 19. 08. 2022 (piatok). Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na pracovný pohovor iba vybraných uchádzačov, ktorí najviac vyhovujú stanoveným kritériám. Do výberového konania môžu byť zaradení aj uchádzači bez požadovaného vzdelania avšak uprednostnení budú tí s praxou v zariadení spoločného stravovania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
SNP 1
05601 Gelnica
https://gymgl.edupage.org
053/4821296
Kontaktná osoba
Dušan Andraško
0910873025