Predmet

Vychovávateľ

Súkromná spojená škola, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rovná 597/15, Poprad
Termín nástupu
29.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
302
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• Skúsenosti s uplatňovaním metód alternatívneho vzdelávania a s lesnou pedagogikou sú veľkou výhodou,
• aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
• znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni vítaná.
• veľmi dobré komunikačné schopnosti, samostatnosť, kreativita a zmysel pre systematickú prácu, schopnosť kooperácie v tíme,
• Kultivovaný, spoľahlivý, hodnotovo založený a zodpovedný typ človeka s príjemným vystupovaním, ktorý vníma svoju prácu ako poslanie a má prirodzený kladný vzťah a láskavý prístup k deťom,
• Ochota, resp. možnosť dochádzať do Mlynice, kde sa nachádza elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy (Life Academy)

Náplň práce:
• Vedenie popoludňajšieho školského klubu v envirotriede elokovaného pracoviska Life Academy a vyučovanie výchov v malotriedke v dopoludňajších hodinách,
• rozvíjanie vedomostí detí, zručností a návykov s cieľom, aby sa deti hýbali, trávili čas v prírode, radovali sa z drobností, skúmali a objavovali svet okolo nich a veľa sa smiali,
• participácia na vytváraní rešpektujúcej a spolupracujúcej komunity žiakov, učiteľov a rodičov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná spojená škola
Rovná 597/15
05801 Poprad
www.lifeacademy.sk
0527721942
Kontaktná osoba
Lujza Kucekova
0905621986