Predmet

Vychovávateľ

Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Hliník nad Hronom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 482, Hliník nad Hronom
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.8.2022
Rozsah úväzku
80%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
možnosť doplniť úväzok ako asistent učiteľa

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy
Školská 482
96601 Hliník nad Hronom
0456761325
Kontaktná osoba
Katarína Kaššová
0901718899