Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 40, Stará Ľubovňa
Aprobácia
Elektrotechnické materiály, Elektrotechnika, Využitie elektrickej energie
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
45%
Počet študentov školy
278
Platové podmienky
Platová trieda od 942,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe platné od 01.01.2021 + osobné ohodnotenie.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office (Word, Excel, Outlook, Teams) – pokročilý, EduPage - základy
Vzdelanie
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa s elektrotechnickým alebo strojárskym zameraním
Ďalšie požiadavky
Náplň (druh) práce:
Výchova a vzdelávanie žiakov strednej odbornej školy v elektrotechnických predmetoch pre odbory Mechanik elektrotechnik a Elektromechanik – silnoprúdová technika (Rozvod a využitie elektrickej energie, Elektrotechnológia, Základy elektrotechniky).

Pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
5. odpis registra trestov z okresného úradu v sídle kraja (dodatočne – iba úspešný uchádzač)

Uvedené dokumenty prosíme doručiť na emailovú adresu [email protected] do 15.08.2022.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené kritériá.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická
Levočská 40
06401 Stará Ľubovňa
www.sostsl.edupage.org
0524323331,0524321185
Kontaktná osoba
Marián Poliščák
0910145639