Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Udavské

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Udavské 80, Udavské
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
104
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Profesionalita, odbornosť, pozitívny a priateľský vzťah k deťom, komunikatívnosť, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pedagogická prax najmenej 2 roky.
Požadované doklady: žiadosť s telefónnym a emailovým kontaktom, štrukturovaný životopis, fotokópia dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Udavské 80
06731 Udavské
0577796114
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Pauliková
0577796114