Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Sereď

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dionýza Štúra 2116, Sereď
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
238
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC ( internet, Worl, Excel, Power Point, práca s IT)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Milé, ochotné, komunikatívne p. učiteľky.
Voľné 2 pracovné miesta.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- životopis,
- súhlas so spracovaným osobných údajov v súlade so zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Žiadosti môžete posielať poštou alebo na e-mail
[email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Dionýza Štúra 2116
92601 Sereď
0317894923
Kontaktná osoba
Beata Lukáčová, riaditeľka MŠ
0917010036