Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola Felix, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
62
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”. Platové podmienky sú osobne dohodnuté na osobnom pracovnom pohovore.
Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, powerpoint. excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Na vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane vedenia pedagogickej dokumentácie požadujeme ukončené stredoškolské vzdelanie - učiteľka v materskej škole alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa aprobácia predškolská pedagogika alebo špeciálna pedagogika.
Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka B2
Ďalšie požiadavky
Naša Súkromná materská škola Felix hľadáme empatickú, tvorivú pani učiteľku s kladným vzťahom k deťom a kreatívnym prístupom ku svojej práci.
Požiadavky:
- komunikačné a organizačné schopnosti
- samostatnosť, zodpovednosť, tímová práca.
Výhody:
- príjemné a podnetné pracovné prostredie
- mladý kolektív
- možnosť rozvíjať svoje profesijne zručnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola Felix
Mikovíniho 3
83103 Bratislava-Nové Mesto
www.feixms.sk
0244450658,0911449770
Kontaktná osoba
Renata Hruščová
0911449770