Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou, Senohrad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Senohrad 129, Senohrad
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
127
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- zmluva na dobu určitú, nástup od 01.09.2022 do 31.08.2023, 2 voľné pracovné miesta
- asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
- žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne najneskôr do 05. 08. 2022

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Senohrad 129
96243 Senohrad
zssenohrad.edupage.org
0455595240
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Zelmanová, PhD.
0903638221