Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s VJM, Gemer

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gemer 61, Gemer
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
174
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC Internet, MS Office
Vzdelanie
•Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona a. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
•Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Minimálne: úplné stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania
Ďalšie požiadavky
Termín nástupu: na dobu určitú 01.09.2022 do 31.08.2023 v rámci projektu NP PoP I
Podmienkou je ovládanie maďarského jazyka.
Potrebné doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
•doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Termín podania žiadosti: 29.07.2022
Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy poštou alebo emailom.
Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s VJM
Gemer 61
98201 Gemer
0475582184
Kontaktná osoba
Štefan Kiss
0475582184