Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Koceľova 26, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované vzdelanie v elektro odbore ( výučný list + maturita, alebo ukončený študijný odbor s
maturitou).
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o
dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čestné
vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej
Koceľova 26
82108 Bratislava-Ružinov
-
Kontaktná osoba
Mgr. Daniela Urbanová
+421238100923