Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bakossova 5, Banská Bystrica
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa
Bakossova 5
97401 Banská Bystrica
www.zsbakbb.edu.sk
0484153301
Kontaktná osoba
Mgr. Janka Danihlíková
0903560909