Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Beluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slatinská 3, Beluša
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
60%
Počet študentov školy
552
Platové podmienky
Plat zamestnanca v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 01.07.2022”
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel, Microsoft Teams
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.).
prosíme zaslať elektronicky na mailovú adresu [email protected] do 31.07.2022.

Pracovné miesto bude obsadzované na dobu určitú do 31.08.2023.
Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre výkon funkcie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Slatinská 3
01861 Beluša
www.zsbelusa.edupage.org
042/4624691
Kontaktná osoba
Ing. Edita Horváthová, [email protected]
0948 071 045