Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2023
Rozsah úväzku
60%
Počet študentov školy
613
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS OFFICE - Word, Excel, PowerPoint, internet, Teams
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
prax min 1 rok v odbore cukrár, pracovný pomer na dobu určitú, 22,5 h/týžd (z toho 18 hodín priama vyučovacia povinnosť)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
97101 Prievidza
https://kalina.edupage.org/
0465420770,046/542 2110
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Šurinová
0902491322