Predmet

Zdravotná sestra

Základná škola s materskou školou, Žaškov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 219/3, Žaškov
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle výzvy MŠVVaŠ, vychádza z tabuliek odmeňovania zdravotných sestier:
V období 1.9.2022 –31.12.2022 vo výške 1100 €(brutto)
V období 1.1.2023 –31.12.2023 vo výške 1140 € (brutto)
V období 1.1.2024 –31.8.2024 vo výške 1180 € (brutto)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Odborná spôsobilosť:
1. lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
2. sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
3. zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, alebo
4. verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.
Ďalšie požiadavky
Na základe výzvy : https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 219/3
02721 Žaškov
www.zszaskov.edupage.org
0435892235
Kontaktná osoba
Anna Punová Mgr.
0915821422