Predmet

Pedagogický asistent

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 2, Žilina
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle platnej školskej legislatívy.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady pedagogických asistentov sú uvedené v časti XVII prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Miesto obsadzujeme v súlade s podmienkami projektu MPC "Pomáhajúce profesie" na obdobie 1 roka s potenciálnou možnosťou predĺženia. Zamestnanec bude súčasťou Školského podporného tímu v zložení - školská špeciálna pedagogička, školská psychologička, 3 pedagogické asistentky. Na osobný pohovor budú pozvaní v týždni od 22. do 26. 8. tí uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a najneskôr do 19. 8. 2022 zašlú na [email protected] v PDF forme profesijný životopis, motivačný list a sken dokladov potvrdzujúcich požadované vzdelanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2
01001 Žilina
www.soaza.sk
+421 902 930 201,0903740530
Kontaktná osoba
Tomáš Milata
0902930201