Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Odborné učilište, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dúbravská cesta 1, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
186
Platové podmienky
Plat podľa splnenia požadovaných predpokladov ustanovených zákonom č. 138/2019 Z. z. a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. a nariadením vlády č. 220/2022 Z. z. - od 814.- €/mesačne.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet
Vzdelanie
Najmenej úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium .
Doplňujúce pedagogické štúdium je možné absolvovať aj počas trvania pracovného pomeru.
Ďalšie požiadavky
Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Priama výchovno-vzdelávacia činnosť pedagogického asistenta je v rozsahu 24 hodín týždenne.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Odborné učilište
Dúbravská cesta 1
84524 Bratislava-Karlova Ves
www.oudubba.edu.sk
54773400
Kontaktná osoba
Anna Gabron
0917 918 079