Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Hurbanovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komárňanská 116, Hurbanovo
Termín nástupu
26.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
446
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excell
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
hľadáme učiteľa/ - ku pre tanečný odbor

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola
Komárňanská 116
94701 Hurbanovo
zusmaihurbanovo.edupage.org
0357604780
Kontaktná osoba
Juraj Svitek
0917717650