Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Bojničky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bojničky 150, Bojničky
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
129
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
učiteľ anglický jazyk pre 1. a 2.stupeň ZŠ

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Bojničky 150
92055 Bojničky
zsbojnicky.edupage.org
0337433159
Kontaktná osoba
Mgr. Jakub Kosík
0944393344