Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola, Lovinobaňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 9, Lovinobaňa
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
196
Platové podmienky
Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, word,power point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- motivačný list
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ( u úspešného uchádzača sa
bude vyžadovať potvrdenie o bezúhonnosti )
- zdravotná spôsobilosť
Iné predpoklady: pozitívny vzťah k deťom, organizačné a komunikačné schopnosti.
Vybraní uchádzači na osobný pohovor budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.
Voľné miesto v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“
Pracovné podmienky:
pracovný pomer na dobu určitú - do 31. 08. 2023, plný pracovný úväzok.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 9
98554 Lovinobaňa
www.zslovinobana.edu.sk
0474396120
Kontaktná osoba
RNDr. Katarína Golianová
0908920686