Predmet

Kuchár / kuchárka

Základná škola, Lovinobaňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 9, Lovinobaňa
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
196
Platové podmienky
Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nevyžadujú sa
Vzdelanie
výučný list v odbore kuchár resp. stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
Ďalšie požiadavky
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť na prácu s potravinami - zdravotný preukaz, úspešný uchádzač si ho môže vybaviť aj po ukončení výberového konania. Prax v odbore vítaná, nie je však podmienkou.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesný životopis, fotokópia dokladu o vzdelaní, súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
Termín doručenia žiadostí: do 8.8.2022 a to: na adresu školy Základná škola, Mgr. Renata Mihalková, Školská 9, 985 54 Lovinobaňa alebo emailom [email protected]
Kontakt: 0907841109 - Mihalková, vedúca ŠJ

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 9
98554 Lovinobaňa
www.zslovinobana.edu.sk
0474396120
Kontaktná osoba
RNDr. Katarína Golianová
0908920686