Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Štefana Senčíka, Starý Tekov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tekovská 17, Starý Tekov
Aprobácia
Anglický jazyk, Náboženská výchova
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
140
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet- pokročilý, Word, Powerpoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Uchádzač:
požadované vzdelanie
komunikatívnosť, spoľahlivosť
Možnosť kombinácie medzi jednotlivými aprobáciami zaručuje 100% prac. úväzok
Je možné sa hlásiť aj z jednou aprobáciou - v takom prípade je možné, že úväzok nebude 100%

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Štefana Senčíka
Tekovská 17
93526 Starý Tekov
zsstarytekov.edupage.org
0366311011
Kontaktná osoba
Petr Mészároš
0905403418