Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Veľké Ripňany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 528, Veľké Ripňany
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
244
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 528
95607 Veľké Ripňany
zsvrip.edupage.sk
0385392643,0385392284
Kontaktná osoba
PaedDr. Andrea Pániková
0911985576