Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola sv. Filipa Neriho, Bratislava-Lamač

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zlatohorská 18, Bratislava-Lamač
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
56
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
World, Excel, internet, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- milý a priateľský prístup
- živý vzťah s Bohom,
- láskavý prístup k deťom,
- radosť zo svojej práce

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola sv. Filipa Neriho
Zlatohorská 18
84103 Bratislava-Lamač
0264780303,0905523196,64366961
Kontaktná osoba
Júlia Žilincová
0940985238