Predmet

Vychovávateľ

Materská škola, Bratislava-Rača

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Plickova 16, Bratislava-Rača
Termín nástupu
5.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
92
Platové podmienky
732 eur v hrubom
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Stredoškolské vzdelanie s maturitou, pedagogické vzdelanie nie je podmienkou
Ďalšie požiadavky
Náplň práce pomocného vychovávateľa:

- adaptácia detí na prostredie materskej školy
- komunikácia s deťmi a ich zákonnými zástupcami
- prekonávanie architektonických bariér
- činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, stravovanie, odpočinok/
- obliekanie, vyzliekanie detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo odpočinok
- zabezpečenie BOZP detí počas pobytu vonku a v triedach
- udržiavanie pozornosti deti počas predprimárneho vzdelávania
- iné činnosti súvisiace s plnením školského vzdelávacieho programu

Pracovná doba od 07:00 - 14:30

Životopisy a motivačné listy zasielajte mailom na [email protected] do 22.7. 2022. Po tomto termíne budeme pozývať uchádzačov na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Plickova 16
83106 Bratislava-Rača
www.msplickova16.estranky.sk
44882464
Kontaktná osoba
Anna Grancová
+421904283347