Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie, Šintava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierové nám. 10, Šintava
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
65
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 7. 2022”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, word, excel, základné PC zručnosti
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovnú pozíciu v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. Jedná sa o pozíciu v materskej škole.
je možné prijať aj iného člena podporného tímu: špeciálny pedagóg, psychológ.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Mierové nám. 10
92551 Šintava
www.zssintava.edupage.org
0951 62 43 45
Kontaktná osoba
Zuzana Endelová
0951624345