Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Škola umeleckého priemyslu, Svidník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
Aprobácia
Dizajn a modelovanie, Grafický dizajn
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie grafických a maliarskych výtvarných techník ovládanie programov vektorovej a bitmapovej grafiky (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
Vzdelanie
požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných
zamestnancov
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - výtvarná výchova, alebo aprobácia s inými predmetmi
- VŠ II. stupňa - príslušné odbory Vysokej školy výtvarných umení
- VŠ II. stupňa - umeleckého smeru s výtvarným zameraním
Ďalšie požiadavky
počítačové znalosti, COREL DRAW, ADOBE ILUSTRATOR, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE
INDESIGN, ADOBE ACROBAT
- softvér na strih videí, animáciu, tvorbu webu, WORD, EXCEL
- komunikatívnosť
- spoločenský rozhľad
- samostatnosť
- sebadisciplína a sebamotivácia
- zodpovednosť
- flexibilita

https://supsvidnik.sk/wp-content/uploads/2022/07/2022-volne-pracovne-miesto-grafik.pdf

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Škola umeleckého priemyslu
Sovietskych hrdinov 369/24
08901 Svidník
www.supsvidnik.edupage.org
0547881810
Kontaktná osoba
Pavel Olejár
0915964250