Predmet

Vychovávateľ

Elokované pracovisko ako súčasť Spojenej školy internátnej, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dlhá 179, Nitra
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle platných platových taríf pedagogických zamestnancov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: Bezúhonnosť, zdravotná a psychická spôsobilosť, profesionalita a pedagogická tvorivosť, schopnosť správne identifikovať potreby dieťaťa, schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov a rešpektovať dohodnuté pravidlá, trpezlivosť, empatia, schopnosť zvládať stres.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Spojenej školy internátnej
Dlhá 179
94901 Nitra
ssicervenovanr.edupage.org
0376511802
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Margetínyová
+421907841934