Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Miloslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Centrálna ulica 87/9, Miloslavov
Termín nástupu
22.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
127
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
- profesný životopis
- doklad o vzdelaní (fotokópie)
- žiadosť o prijatie do zamestnania

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Centrálna ulica 87/9
90042 Miloslavov
0245987225
Kontaktná osoba
Hana Pokorná
0917775632