Predmet

Sociálny pedagóg

Materská škola, Trnavá Hora

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
35
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude vyplývať zo zákona č. 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z.
Pracovná zmluva na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, Word, Excel, ...
Vzdelanie
VŠ vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady a zručnosti: empatia, vzťah k deťom, individuálny prístup, rešpektovanie inakosti, samostatnosť, precíznosť, pružnosť v myslení, spoľahlivosť, aktívny prístup k práci a asertívna komunikácia,
Požadované doklady, ktoré je potrebné priložiť k prihláške:
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, • stručný profesijný životopis a motivačný list (s uvedením kontaktných údajov - telefónne číslo a email) • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Okružná cesta 223/8
96611 Trnavá Hora
0456775167
Kontaktná osoba
Anna Janeková
0915824970