Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
401
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga sú uvedené v prílohe č. 8 tejto vyhlášky).
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vzdelávania zameranom na špeciálnu pedagogiku alebo v študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy
Ďalšie požiadavky
- odborná prax vítaná
- bezúhonnosť
- zdravotná, fyzická a duševná, spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

Náplň, druh práce:
Podľa §21 ods.3 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Základný úväzok 37,5 hodín týždenne.

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Dátum nástupu:
- 01. septembra 2022

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklady o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Doručovanie žiadostí:
- na emailovú adresu: [email protected]
- osobne: sekretariát školy
- poštou na adresu: SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 96001 Zvolen
- najneskôr do 15.08.2022

Kontaktná osoba:
- Ing. Pavel Laššák, t. č.: 0905 879 162

Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom alebo telefonicky najneskôr 3 dni pred jeho konaním

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17
96001 Zvolen
www.sosdrev.sk
0905 879 162
Kontaktná osoba
Stredná odborná škola drevárska
0905 879 162