Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Zdravotná sestra

Základná škola, Fatranská 14, Nitra, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Fatranská 14, Nitra
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
750
Platové podmienky
V zmysle výzvy MŠVVaŠ, vychádza z tabuliek odmeňovania zdravotných sestier:
V období 1.9.2022 –31.12.2022 vo výške 1100 €(brutto)
V období 1.1.2023 –31.12.2023 vo výške 1140 € (brutto)
V období 1.1.2024 –31.8.2024 vo výške 1180 € (brutto)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
IKT spôsobilosti bežného užívateľa
Vzdelanie
Odborná spôsobilosť:
1. lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
2. sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
3. zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, alebo
4. verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)
Ďalšie požiadavky
V prípade úspešnosti výzvy „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ bude pracovné miesto obsadené dňom 1. 9. 2022. PP je na dobu určitú, do 31. 8. 2024.
Bližšie informácie o náplni práce, požadovaných dokladoch a pod. sa nachádza na https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/

Žiadosť a životopis posielajte na [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola, Fatranská 14, Nitra
Fatranská 14
94901 Nitra
zsfatranskanr.edujobs.org
Kontaktná osoba
RNDr. Slavomíra Palková
0376586046