Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Odborný zamestnanec - správca počitačovej siete

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Termín nástupu
15.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
401
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- skúsenosť s administráciou WAN/LAN infraštruktúry, - znalosť sieťových technológií, - znalosť HW a SW (inštalácia, aktualizácia a konfigurácia softvéru), - skúsenosti s administráciou operačných systémov MS Windows a Linux, - prehľad v IT technológiách
Vzdelanie
- stredoškolské s maturitou
- vysokoškolské I. stupňa

Odborná prax je výhodou.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- servis prvého kontaktu pre užívateľov IT (zamestnanci a žiaci školy), - správa a konfigurácia hardvéru školy (sieťové a koncové zariadenia), - správa užívateľských účtov, - správa školského servera, - správa ESET Remote Administrator, - správa školského informačného systému,
- správa e-mailového servera, - zabezpečenie prevádzky WAN/LAN a operatívne riešenie porúch koncových zariadení

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie požadované predpoklady: - zodpovednosť, - bezúhonnosť, - schopnosť samostatne riešiť úlohy, - zdravotná spôsobilosť, - odolnosť voči stresu

Požadované doklady : - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom, - životopis, - motivačný list, - fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, - certifikáty odbornosti, - písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania
Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť e-mailom, poštou alebo osobne najneskôr do 25.júla 2022.
Kontaktná osoba:
- Ing. Ivana Paulendová, [email protected], 0940 993 219

Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom alebo telefonicky najneskôr 3 dni pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17
96001 Zvolen
www.sosdrev.sk
0905 879 162
Kontaktná osoba
Stredná odborná škola drevárska
0940 993 219