Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Sečovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Obchodná 5, Sečovce
Termín nástupu
5.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
547
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosti s pracou PC, Windows, Microsoft Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
• spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom jazyku, privítame aj znalosť cudzieho jazyku /anglický/
• schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
• rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov detí v čase mimo vyučovania
• formovanie vzdelávacej , záujmovej a rekreačnej činnosti detí v čase mimo vyučovania
• sledovanie správania detí v školskom klube detí

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Obchodná 5
07801 Sečovce
www.zsobchodna.eu
0566782641
Kontaktná osoba
Mária Winklerová
0907945790